Zakłady pracy chronionej

Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Jesteśmy pracodawcą zatrudniającym 550 osób niepełnosprawych, co stanowi, ponad 70% ogółu zatrudnionych osób w naszej firmie. Jest to dla nas bardzo istotne, aby każda osoba miała szansę znaleźć u nas dogodne stanowisko pracy, zapewniające im satysfakcję z wykonywanej pracy.